2017.Május.29 | Magdolna napja van.
Megye :   Keresőszó : Csak kulcsszó. Csak Név. Kategóriák :
Összes kategoria
Belépés
Felhasználó név :
Jelszó

Online cégkatalógus

Temetkezés Mosónmagyaróvár
mezőgazdasági gépek
Kovácsoltvas bútor Budapest
Vl kerületi bútor készítés Hidvégi Bútor
Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
Hortus Kertészet
budai kertcenrum
orvosi eszköz gyártása
gyógyászati segédeszközök Veszprém megye
ólomkatona

 

<<< Vissza

  Cég neve :
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
  Címe :
  2300 Ráckeve Kossuth L. 94.
  Telefon :
  0624485261
  Fax :
 
  E-mail cím :
 
  weboldal címe :
  www.rdhsz.hu
  2. weboldal címe :
 
  Minõsítés :
 
  Márkanév :
 
  Cég leírása :
  Víztipus: Folyóvíz Terület(ha): 1800 Átlag mélység(m): 1-3 Fenékviszony: változatos Növényzet: változatos Halak: ponty, süllő, harcsa, csuka, balin, kősüllő, amur, busa, keszegfélék Telepítések: egész évben Szabályok: A Ráckevei Duna-ág és vízrendszerének 2009. évi horgászrendje A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (továbbiakban: RDHSZ), mint a Ráckevei Soroksári Duna-ág (továbbiakban: RSD) és mellékvizeinek halászati hasznosítója, illetékességi területén a halászati és horgászati tevékenységet a következőképpen szabályozza:  A vízterületeken a horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény előírásai alapján végezhető.  A törvényen felül a RDHSZ a következő szabályokat alkotta 2009. évre: Általános előírások: 1. Az RSD-n és vízrendszerén halászati tevékenység nem folytatható. 2. A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, sás, stb.) halainknak élő-, búvó-,szaporodási és táplálkozási helyet nyújtanak, ezért ezek írtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. A tetten ért horgászokat szigorúan szankcionáljuk. Tilos csónakkal beállni nádfalba, gyékényesbe, sásosba. 3. A halak ívását megzavarni, kijelölt vagy nem kijelölt ívó területen horgászni szigorúan tilos. 4. Az RSD-n és vízrendszerén nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, -karót a horgászat befejeztével el kell távolítani. 5. Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos. A horgászatkor keletkező szemetet a horgász köteles elvinni. 6. A horgász köteles a bevetett készségeit őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át. Az így őrizetlenül hagyott készség a horgászrend megsértésének minősül, eljárást von maga után. 7. RSD-n és vízrendszerén a műtárgyak, hidak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni. 8. A horgászhelyet szürkület után az ellenőrzés elősegítése a vízi közlekedés biztonsága valamint eszközeinek védelme érdekében jól látható szórt fénnyel meg kell világítani. 9. Az RDHSZ az aranykárász és a compó fajlagos fogási tilalmát rendeli el. 10. Nem lehet megtartani a külső sérüléses halat! Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági előírásai: 1. Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták törzsterületén: • A Dömsödi árapasztó csatornán az un. Puskás hídtól a Szúnyogi – bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon. • A XXX-as csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső – nyugati – oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon. • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon. • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon. • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon. • A Ráckevei –Soroksári Duna-ág szigetcsépi Csupics – sziget, illetve az azt övező nádasok által lehatárolt jobb parti mellékágban a 30,6 és a 32 fkm közötti szakaszon a Szigetcsép, 043/2 hrsz-ú ingatlanon mind a partról, mint pedig a csónakból. 2. Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos. 3. A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be. 4. Védett természeti területen szemetelni, valamint olyan horgászhelyet elfoglalni, aminek 10 m-es körzetében szemét található, tilos. A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi! Területi korlátozások: 1. A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 m-es körzetében csak a vendégek horgászhatnak. A Dömsödi HE tulajdonában lévő stéget az Egyesület tagjai szállásfoglalás nélkül is használhatják. 2. A Makádi Ezüstpart fizető horgászhely, (fizetendő: idegenforgalmi adó, gépkocsi, lakókocsi, utánfutó, sátor helyfoglalása). A vízkivételi műtárgy 25m-es sugarú körzetében a parton és vízen horgászni, valamint fürdeni tilos! A lejáróknál elhelyezett tájékoztatók rögzítik a partszakaszra vonatkozó szabályokat. 3. Egész évben tilos horgászni a következő területeken: • A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51.3 fkm. • A Szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos. • Dömsödi un. „Kerek agyagosban”. Az RDHSZ fenntartja a jogát, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket tiltással jelzi. Időbeli korlátozások: 1. Az őszi telepítések miatt az RSD-n október 12-én 0 00 órától – október 23-án 0 00 óráig általános horgászati tilalom lép életbe. A tilalom a mellékvizekre nem érvényes! 2. A Csepeli „Francia öbölben” január 1-én 0 00 órától – február 16-án 24 00 óráig és az őszi telepítést követően október 12-én 0 00 órától – december 31-én 24 00 óráig teljes horgászati tilalom lép életbe. 3. A Makádi Ezüstparton október 12-én 0 00 órától október 23-án 0 00 óráig mindennemű helyfoglalás és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos. Ezen időszakra a letelepített lakóhelyeket (sátor, lakókocsi, egyéb) is le kell bontani, és el kell szállítani. 4. Az RDHSZ a 73/1997.(X.28) FM – KTM rendelet és a halászati hatóság engedélye alapján május 04. és június 15. közötti pontyfogási tilalmat feloldja, kivétel ez alól a halászati hatóság és a Szövetség által kijelölt ívó területek. A horgászrendben az ívó helyek meghatározásra kerültek. 5. A Duna-ág csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8 00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 0 00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik. 6. Május 04-től – június 15-ig tilos horgászni az alábbi (az RDHSZ és a halászati hatóság által) kijelölt ívó területeken: • Molnár-szigeti kiság teljes hosszában( 49-51 fkm ), • Cuczor-szigeti holtág és a sziget meder felőli jobb oldala ( 45-47 fkm), • Taksonyi holtág teljes területe ( 40-45 fkm), a jobb oldal a szigethalmi hídtól a 40 fkm-ig, • a Majosházi bal part és a hókony teljes hosszában ( 29,8-31 fkm), • Opera és Sóska-sziget jobb parti hókony teljes területe (24,4–25,3 fkm), • A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei Duna-ágba csatlakozó ún. átvágás szakasza ( 9-9,5 fkm), • A makádi természetvédelmi terület teljes parti részén ( 5,45-6,54 fkm). A kijelölt ívóterületre stégről , partról, csónakból az un. ráhorgászás is tilos! Horgászeszközök használatával kapcsolatos korlátozások: • Január 01-től február 28-ig, valamint október 12-től december 31-ig tilos a vízrendszeren halradarral tartózkodni, • Egész évben tilos a sleppeléses horgászmód ( csónakból vontatott horgászeszköz ). Az előírások és korlátozások megsértőivel szemben a Szövetség törvényesen eljár! Haljel beküldése: A RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen, a méretkorlátozást meghaladó nagyságú halat fog, a jelet jutalom ellenében a Szövetséghez juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei és a horgász elérhetősége. A méreten aluli halat a vízbe a jelöléssel együtt kell visszahelyezni. A horgászatra vonatkozó szabályozások mellett a horgász köteles figyelembe venni az RSD hajózási szabályzatát, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt és a Btk. 2004. évi X. törvény módosítását, mely az állatkínzást tiltja. RDHSZ ELNÖKSÉGE Csónak: használat engedélyezett Jegyárak éves területi: 14.000, napijegy: 2000 Ft Jegyváltás Az RDHSZ tagegyesületeinél és bizományosainál Megközelítés: Budapest déli részétől (Kvassai zsilip) a folyó Dunával párhuzamos, a Csepel sziget keleti határán a Tassi zsilipig.
  Cég termékei :
 
  Üzleti ajánlat :
  Horgászat és horgászati feltételek a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon (RSD)és mellékvizein. A közel 2000 ha nagyságú vízterületen a horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény előírásai alapján végezhető. A törvényen felül a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ), a víz halászati hasznosítója saját horgászrendjével szabályozza a horgászatot (lásd. később). A horgászrend minden évben aktualizálásra kerül, melyben a Szövetség különös figyelmet fordít az ívóterületek és a környezet védelmére. A Szövetség a ponty fogási tilalmának feloldását évente megkéri az illetékes halászati hatóságtól és ennek ellentételezéseként a vízen állandó és ívási időben horgászati tilalommal védett területek kerülnek kijelölésre. A horgászvíz egy része természetvédelmi terület, ezért ott szintén előfordulnak korlátozások. A halak védelme mellett az RDHSZ a víz és vízpart tisztaságát is kiemelten fontosnak tartja. A szemetet rendszeresen gyűjti és a szemetelőket , szemetes helyen horgászókat szankcionálja. Az RSD északi részén található a Szövetség csepeli versenypályája, mely nem csak hazai hanem nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas. A 610 m hosszúságú, 61 férőhelyes pályát más horgászszervezetek is igénybe vehetik. Régi idők óta kedvelt az RSD déli részén található makádi Ezüstpart. A víz minőség itt a legjobb, a terület még fürdőzésre is alkalmas. A több száz méter széles szakasz partja lankás, sóderrel borított. A parton sátrak ,lakókocsik felállítása lehetséges. Különösen fontos ez a terület a vendéghorgászok számára, mert a Duna-ág nagy része nyaralókkal beépített. Az Ezüstparton való helyfoglalás szabályozott, a szabályzat a parti lejáróknál olvasható. Az RSD legdélebbi csücskében található a Rózsa szigeti horgásztanya. Itt összesen 42 horgász elhelyezésére van lehetőség, főleg 2 ágyas szobákban. A szálláslehetőség mellett a horgászbüfé változatos kínálattal az év nagy részében üzemel. A sziget körüli változatos vizek horgászata partról és csónakból is lehetséges. Csónakbérlésre helyben van lehetőség. Horgászvíz/tó neve : Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, Megye Pest megye
Képek a cégről