2017.November.24 | Emma napja van.
Megye :   Keresőszó : Csak kulcsszó. Csak Név. Kategóriák :
Összes kategoria
Belépés
Felhasználó név :
Jelszó

Online cégkatalógus

elek gyógyszertári ügyelet
kecskeméti optika
Ingatlan-Védenyi Ingatlankezelő Kft.
Dr. Skultétiné Kovács Katalin állatorvos
nyíregyházi gazdabolt
Dr. Hinger Sándor állatorvos
zajvédelem
F and F Elektro Kft
fogtechnikai kkt
autóvillamosság

 

<<< Vissza

  Cég neve :
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
  Címe :
  2300 Ráckeve Kossuth L. 94.
  Telefon :
  0624485261
  Fax :
 
  E-mail cím :
 
  weboldal címe :
  www.rdhsz.hu
  2. weboldal címe :
 
  Minõsítés :
 
  Márkanév :
 
  Cég leírása :
  Víztipus: Folyóvíz Terület(ha): 1800 Átlag mélység(m): 1-3 Fenékviszony: változatos Növényzet: változatos Halak: ponty, süllő, harcsa, csuka, balin, kősüllő, amur, busa, keszegfélék Telepítések: egész évben Szabályok: A Ráckevei Duna-ág és vízrendszerének 2009. évi horgászrendje A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (továbbiakban: RDHSZ), mint a Ráckevei Soroksári Duna-ág (továbbiakban: RSD) és mellékvizeinek halászati hasznosítója, illetékességi területén a halászati és horgászati tevékenységet a következőképpen szabályozza:  A vízterületeken a horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény előírásai alapján végezhető.  A törvényen felül a RDHSZ a következő szabályokat alkotta 2009. évre: Általános előírások: 1. Az RSD-n és vízrendszerén halászati tevékenység nem folytatható. 2. A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, sás, stb.) halainknak élő-, búvó-,szaporodási és táplálkozási helyet nyújtanak, ezért ezek írtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. A tetten ért horgászokat szigorúan szankcionáljuk. Tilos csónakkal beállni nádfalba, gyékényesbe, sásosba. 3. A halak ívását megzavarni, kijelölt vagy nem kijelölt ívó területen horgászni szigorúan tilos. 4. Az RSD-n és vízrendszerén nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, -karót a horgászat befejeztével el kell távolítani. 5. Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos. A horgászatkor keletkező szemetet a horgász köteles elvinni. 6. A horgász köteles a bevetett készségeit őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át. Az így őrizetlenül hagyott készség a horgászrend megsértésének minősül, eljárást von maga után. 7. RSD-n és vízrendszerén a műtárgyak, hidak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni. 8. A horgászhelyet szürkület után az ellenőrzés elősegítése a vízi közlekedés biztonsága valamint eszközeinek védelme érdekében jól látható szórt fénnyel meg kell világítani. 9. Az RDHSZ az aranykárász és a compó fajlagos fogási tilalmát rendeli el. 10. Nem lehet megtartani a külső sérüléses halat! Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági előírásai: 1. Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták törzsterületén: • A Dömsödi árapasztó csatornán az un. Puskás hídtól a Szúnyogi – bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon. • A XXX-as csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső – nyugati – oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon. • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon. • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon. • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon. • A Ráckevei –Soroksári Duna-ág szigetcsépi Csupics – sziget, illetve az azt övező nádasok által lehatárolt jobb parti mellékágban a 30,6 és a 32 fkm közötti szakaszon a Szigetcsép, 043/2 hrsz-ú ingatlanon mind a partról, mint pedig a csónakból. 2. Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos. 3. A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be. 4. Védett természeti területen szemetelni, valamint olyan horgászhelyet elfoglalni, aminek 10 m-es körzetében szemét található, tilos. A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi! Területi korlátozások: 1. A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 m-es körzetében csak a vendégek horgászhatnak. A Dömsödi HE tulajdonában lévő stéget az Egyesület tagjai szállásfoglalás nélkül is használhatják. 2. A Makádi Ezüstpart fizető horgászhely, (fizetendő: idegenforgalmi adó, gépkocsi, lakókocsi, utánfutó, sátor helyfoglalása). A vízkivételi műtárgy 25m-es sugarú körzetében a parton és vízen horgászni, valamint fürdeni tilos! A lejáróknál elhelyezett tájékoztatók rögzítik a partszakaszra vonatkozó szabályokat. 3. Egész évben tilos horgászni a következő területeken: • A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51.3 fkm. • A Szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos. • Dömsödi un. „Kerek agyagosban”. Az RDHSZ fenntartja a jogát, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket tiltással jelzi. Időbeli korlátozások: 1. Az őszi telepítések miatt az RSD-n október 12-én 0 00 órától – október 23-án 0 00 óráig általános horgászati tilalom lép életbe. A tilalom a mellékvizekre nem érvényes! 2. A Csepeli „Francia öbölben” január 1-én 0 00 órától – február 16-án 24 00 óráig és az őszi telepítést követően október 12-én 0 00 órától – december 31-én 24 00 óráig teljes horgászati tilalom lép életbe. 3. A Makádi Ezüstparton október 12-én 0 00 órától október 23-án 0 00 óráig mindennemű helyfoglalás és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos. Ezen időszakra a letelepített lakóhelyeket (sátor, lakókocsi, egyéb) is le kell bontani, és el kell szállítani. 4. Az RDHSZ a 73/1997.(X.28) FM – KTM rendelet és a halászati hatóság engedélye alapján május 04. és június 15. közötti pontyfogási tilalmat feloldja, kivétel ez alól a halászati hatóság és a Szövetség által kijelölt ívó területek. A horgászrendben az ívó helyek meghatározásra kerültek. 5. A Duna-ág csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8 00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 0 00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik. 6. Május 04-től – június 15-ig tilos horgászni az alábbi (az RDHSZ és a halászati hatóság által) kijelölt ívó területeken: • Molnár-szigeti kiság teljes hosszában( 49-51 fkm ), • Cuczor-szigeti holtág és a sziget meder felőli jobb oldala ( 45-47 fkm), • Taksonyi holtág teljes területe ( 40-45 fkm), a jobb oldal a szigethalmi hídtól a 40 fkm-ig, • a Majosházi bal part és a hókony teljes hosszában ( 29,8-31 fkm), • Opera és Sóska-sziget jobb parti hókony teljes területe (24,4–25,3 fkm), • A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei Duna-ágba csatlakozó ún. átvágás szakasza ( 9-9,5 fkm), • A makádi természetvédelmi terület teljes parti részén ( 5,45-6,54 fkm). A kijelölt ívóterületre stégről , partról, csónakból az un. ráhorgászás is tilos! Horgászeszközök használatával kapcsolatos korlátozások: • Január 01-től február 28-ig, valamint október 12-től december 31-ig tilos a vízrendszeren halradarral tartózkodni, • Egész évben tilos a sleppeléses horgászmód ( csónakból vontatott horgászeszköz ). Az előírások és korlátozások megsértőivel szemben a Szövetség törvényesen eljár! Haljel beküldése: A RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen, a méretkorlátozást meghaladó nagyságú halat fog, a jelet jutalom ellenében a Szövetséghez juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei és a horgász elérhetősége. A méreten aluli halat a vízbe a jelöléssel együtt kell visszahelyezni. A horgászatra vonatkozó szabályozások mellett a horgász köteles figyelembe venni az RSD hajózási szabályzatát, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt és a Btk. 2004. évi X. törvény módosítását, mely az állatkínzást tiltja. RDHSZ ELNÖKSÉGE Csónak: használat engedélyezett Jegyárak éves területi: 14.000, napijegy: 2000 Ft Jegyváltás Az RDHSZ tagegyesületeinél és bizományosainál Megközelítés: Budapest déli részétől (Kvassai zsilip) a folyó Dunával párhuzamos, a Csepel sziget keleti határán a Tassi zsilipig.
  Cég termékei :
 
  Üzleti ajánlat :
  Horgászat és horgászati feltételek a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon (RSD)és mellékvizein. A közel 2000 ha nagyságú vízterületen a horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény előírásai alapján végezhető. A törvényen felül a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ), a víz halászati hasznosítója saját horgászrendjével szabályozza a horgászatot (lásd. később). A horgászrend minden évben aktualizálásra kerül, melyben a Szövetség különös figyelmet fordít az ívóterületek és a környezet védelmére. A Szövetség a ponty fogási tilalmának feloldását évente megkéri az illetékes halászati hatóságtól és ennek ellentételezéseként a vízen állandó és ívási időben horgászati tilalommal védett területek kerülnek kijelölésre. A horgászvíz egy része természetvédelmi terület, ezért ott szintén előfordulnak korlátozások. A halak védelme mellett az RDHSZ a víz és vízpart tisztaságát is kiemelten fontosnak tartja. A szemetet rendszeresen gyűjti és a szemetelőket , szemetes helyen horgászókat szankcionálja. Az RSD északi részén található a Szövetség csepeli versenypályája, mely nem csak hazai hanem nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas. A 610 m hosszúságú, 61 férőhelyes pályát más horgászszervezetek is igénybe vehetik. Régi idők óta kedvelt az RSD déli részén található makádi Ezüstpart. A víz minőség itt a legjobb, a terület még fürdőzésre is alkalmas. A több száz méter széles szakasz partja lankás, sóderrel borított. A parton sátrak ,lakókocsik felállítása lehetséges. Különösen fontos ez a terület a vendéghorgászok számára, mert a Duna-ág nagy része nyaralókkal beépített. Az Ezüstparton való helyfoglalás szabályozott, a szabályzat a parti lejáróknál olvasható. Az RSD legdélebbi csücskében található a Rózsa szigeti horgásztanya. Itt összesen 42 horgász elhelyezésére van lehetőség, főleg 2 ágyas szobákban. A szálláslehetőség mellett a horgászbüfé változatos kínálattal az év nagy részében üzemel. A sziget körüli változatos vizek horgászata partról és csónakból is lehetséges. Csónakbérlésre helyben van lehetőség. Horgászvíz/tó neve : Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, Megye Pest megye
Képek a cégről