2020.Január.21 | Ágnes napja van.
Megye :   Keresőszó : Csak kulcsszó. Csak Név. Kategóriák :
Összes kategoria
Belépés
Felhasználó név :
Jelszó

Online cégkatalógus

szociális otthon Kalocsa
Légtechnika Lakitelek
Zámbó Fólia
fogászati ügyelet
Vareg Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
szociális gondozás Tapolca
olcs? sz?ll?s G?d?llő
Irene Vendégház
id?sek otthona M?traf?red
Pasek István E.V

 

<<< Vissza

  Cég neve :
Fels?szentiv?n K?zs?g ?nkorm?nyzat
  Címe :
  6447 Fels?szentiv?n, R?k?czi utca 60
  Telefon :
  (79) 353-541
  Fax :
  ( 79) 353-658
  E-mail cím :
  felsosz@nidocom.hu
  weboldal címe :
  www.felsoszentivan.hu
  2. weboldal címe :
  www.szakmaicegonline.hu
  Minõsítés :
 
  Márkanév :
 
  Cég leírása :
  Fels?szentiv?n az 55-?s f??t ment?n fekszik, Baj?t?l 18 km-re, B?cs-Kiskun megye d?li r?sz?n. Fels?-B?cska egyik nagy m?ltra visszatekint? telep?l?se, melyet a XII. sz-t?l t?bb nemesi csal?d birtokolt, amely t?nyekre a k?zs?gi c?mer utal?st ad. Fels?szentiv?n 1198 ?ta lakott telep?l?s. A t?rt?nelem viharait t?l?lte, lak?i ragaszkodtak a helyhez, aminek oka els?sorban a nagyon j? min?s?gi sz?nt?f?ld, ez?rt f?ldj?t folyamatosan m?velt?k, a k?zs?get ?p?tett?k ?s fejlesztett?k. A falut k?r?lvev? tanyavil?g a XX. sz. v?g?re teljesen elt?nt. A l?leksz?m 1949-ig emelkedett ?s 3421-n?l meg?llt ?s az?ta cs?kken (2008-ban 2043 f?). A T?rk?p szerint a k?zs?g a 46,2-es sz?less?gi fok ?s a 19,2-es hossz?s?gi fok keresztez?d?s?ben helyezkedik el. A fels?szentiv?niak l?t?hez a k?zs?g neve ezer ?g-boggal k?t?dik. De, nagyon is ?rthet? m?don, az elnevez?s annyira term?szetes a sz?mukra, hogy eredete k?l?n?sebben nem ?l a k?ztudatban. Tal?n csak az ?vente j?nius m?sodik fel?ben, 24-?hez - azaz Iv?n napj?hoz - legk?zelebb es? vas?rnapokon megrendezett b?cs? eml?keztet a n?vad?ra, Szent Iv?nra, vagyis Keresztel? Szent J?nosra. A felszabadul?s el?tti hivatalos k?rpecs?tbe is belefoglalt?k a n?vad? rajzolat?t. A k?z?pkorban igen sok egyh?zas helys?get neveztek el a templom v?d?szentj?re. Az ilyen eredet? helyneveknek az orsz?gban se szeri, se sz?ma. Nincs mit csod?lkozni azon sem, hogy az ?jsz?vets?gi keresztel? Szent - Iv?n alakzatban megnyilv?nul? - oltalm?ra m?shol is sz?m?tott a kereszt?nys?ggel megbar?tkoz? magyars?g. Egy 1808 ?vi adat bizony?tja, hogy az akkori Magyarorsz?gon az 50 k?r?li v?d?szentr?l elnevezett helys?gek sz?ma 627 volt., Ezek k?z?tt Szentiv?n a legn?pszer?bbek egyike -32 helys?g viselte ezt a nevet. Ilyenform?n a hajdani Bodrog v?rmegy?ben is k?t Szentiv?n volt. (A m?sik jelenleg a jugoszl?viai Vajdas?gban B?csszentiv?n n?vre hallgat.) Ugyancsak k?t Szentiv?n volt tal?lhat? a Bodroggal szomsz?dos, s az id?k sor?n azzal ?sszeolvadt B?cs v?rmegy?ben. K?zs?g?nket Szentiv?n n?ven els? ?zben 1396-ban eml?tik az oklevelek. A Fels?- megk?l?nb?ztet? jelz?t el?sz?r 1735-ben szerepel. De a t?r?k h?dolts?got megel?z?en az ?r?sm?d tekintet?ben is k?l?nb?z? v?ltozatok fordulnak el?. Ezek: Scent-Iwan, Zentiquan, Zentiv?n, Zenthiw?n, Zenthiuan. A k?s?bbi v?ltozatokban m?g kapcsol?d? jel?l?sek is el?fordulnak: Praedium St. Ivan (Szent Iv?n puszta), Possessio St. Ivan (Szent Iv?n falu), Szentivany, Szent Iv?ny Superior, Superius Szent Iv?ny. S ezenk?v?l m?g helyet k?rnek a d?lsz?v-, illetve a n?met telepesek ?ltal egykor haszn?lt elnevez?si form?k is. Ezek Gornji Sveti Ivan, valamint Ober Szent Iv?n. A k?zs?g nev?nek h?rom tagj?t m?g a m?lt sz?zadban is k?l?n, esetleg k?t?jellel ?sszekapcsolva ?rt?k. ?gy: Fels?-Szent-Iv?n. Az orsz?g helys?gneveinek ?ltal?nos rendez?s?r?l el?sz?r 1898-ban hoztak t?rv?nycikket. Ennek alapj?n egy orsz?gos bizotts?g - r?gi oklevelek adataira t?maszkodva - 1904-ben meg?llap?totta B?cs Bodrog v?rmegye k?zs?geinek ?s puszt?inak hivatalos nev?t. Ett?l kezdve a jelenleg is haszn?latos form?ban ?rand? a k?zs?g neve. A n?v, amellett, hogy folyton visszautal a helys?g eredet?re, maga is v?ltozik az id?k folyam?n, s ?gy v?lik a t?rt?nelem r?szes?v?.
  Cég termékei :
 
  Üzleti ajánlat :
 
Képek a cégről